نحوه محاسبه ۲۵٪ اجاره بها چگونه است؟

.2نوامبر. 2021
۲ دیدگاه ها
محاسبه 25% اجاره بها

در کشوری که طبق آمارها ۴۰ درصد مردم آن مستاجر هستند قطع به یقین بخش عظیمی از مردمش درگیر اجاره و اجاره بها خواهند بود. بخصوص طی یکی دو سال اخیر و بعد از شیوع ویروس کرونا که دیگر اجاره ها به شکلی غیر طبیعی افزایش یافت و در شهری چون تهران، بیش از سایر نقاط طیف عظیم مستاجران را با مشکلی جدی مواجه ساخت.

و با وجود اینکه مراکز تصمیم گیر و ستاد ملی کرونا در سال ۱۴۰۰ سقف افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، کلان شهرها ۲۰ درصد و سایر نقاط ۱۵ درصد اعلام کرد اما آنچه در عمل مستاجران تجربه کردند و می کنند با آنچه که به عنوان سقف افزایش اجاره اعلام شده متفاوت است و از شهری به شهر دیگر یا از محله ای به محله دیگر فرق دارد. با اینحال برای اطلاع از محاسبه ۲۵% اجاره بها در ادامه همراه ما باشید.

اما قبل از اینکه به محاسبه ۲۵% اجاره بها بپردازیم اول ببینیم چه فرمت هایی برای اجاره وجود دارد یا به چه شکلی یک واحد مسکونی اجاره داده می شود. می توان فرمت های اجاره را در ۳ شکل ترسیم کرد. رهن و اجاره، رهن کامل بدون اجاره، اجاره بدون رهن که هریک شرایط و ویژگی های خاص خود را دارند. حال برای تعیین رهن و اجاره یک واحد مسکونی روشی وجود دارد که بسیار مرسوم است اما وحی منزل نیست و ممکن است در برخی نقاط متفاوت باشد. مثلا برای خانه های نوساز یک چهارم مبلغ ارزش آن و برای خانه های قدیمی ساز یک ششم مبلغ ارزش آن را به عنوان رهن در نظر می گیرند.

نحوه محاسبه ۲۵% اجاره بها

فرض کنید یک آپارتمان ۶۰ متری قدیمی ساز در منطقه هروی تهران قرار دارد که با حدود متری ۲۵ میلیون تومان در این‌ منطقه، ارزشی معادل ۱.۵ میلیارد تومان پیدا می کند که رهن آن با فرمول [مبلغ رهن = ۶ ÷ ( متراژ × قیمت هر متر)] تعیین می گردد که معادل ۲۵۰ میلیون تومان می شود. [۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰= ۶÷ (۶۰×۲۵/۰۰۰/۰۰۰)]. حال اگر همین آپارتمان نوساز باشد به جای اینکه در فرمول قبلی تقسیم بر ۶ گردد تقسیم بر ۴ می کنیم. لذا رهن خانه مسکونی فوق ۳۷۵ میلیون تومان می شود. [۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰= ۴ ÷ (۶۰×۲۵/۰۰۰/۰۰۰)]

و اگر کسی بخواهد همین خانه مسکونی را به صورت رهن و اجاره بگیرد، هر ۱ میلیون تومان معادل ۳۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد و به میزان مبلغی که رهن داده می شود از اجاره کسر می گردد. مثلا برای مدل نوساز آن اگر ۲۰۰ میلیون تومان رهن بدهد می بایست معادل ۵۰ میلیون باقی مانده آن، ماهانه یک میلیون و پانصد هزار تومان اجاره بدهد. (۱/۵۰۰/۰۰۰=۳۰/۰۰۰×۵۰=۱/۰۰۰/۰۰۰÷۵۰/۰۰۰/۰۰۰) و آن دسته نیز که تنها اجاره بدون رهن می خواهند به این صورته که همین کیس ماهانه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت نمایند. حال در نظر بگیرید نحوه محاسبه ۲۵% اجاره بها به چه شکل خواهد بود.

برای محاسبه ۲۵% اجاره بها در فرمت رهن کامل بدون اجاره می بایست از فرمول:(۲۵ درصد اجاره بها =۱۰۰÷ ۲۵ × مبلغ رهن)

و باید برای محاسبه ۲۵% اجاره بها برای فرمت اجاره بدون رهن از فرمول:(۲۵ درصد اجاره بها =۱۰۰÷ ۲۵ × مبلغ اجاره) استفاده کرد.

بر این اساس برای واحد مسکونی نوساز مورد اشاره در هروی بدین شکل می بایست عمل کرد:

 ۲۵٪ افزایش اجاره بها در فرمت رهن کامل (۶۲/۵۰۰/۰۰۰ =۱۰۰÷۲۵×۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰)

 ۲۵٪ افزایش اجاره بها در فرمت اجاره بدون رهن (۱/۸۷۵/۰۰۰=۱۰۰÷۲۵×۷/۵۰۰/۰۰۰)

و در شکل رهن و اجاره که غالب مردم به این شکل اقدام به اجاره واحد مسکونی می نمایند می بایست مبلغ رهن و مبلغ اجاره را در هر یک از دو فرمول بالا قرار داد تا به محاسبه ۲۵ درصد افزایش اجاره بها دست یافت. مثلا اگر کسی همین خانه نوساز منطقه هروی را امسال با ۲۰۰ میلیون رهن و ۱ میلیون پانصد اجاره کرده باشد چنانچه در سال آینده بخواهد تمدید کند و نرخ محاسبه افزایش اجاره بها نیز ۲۵ درصد باشد می بایست بدین شکل عمل کرد:

(۵۶/۰۰۰/۰۰۰ =۱۰۰ ÷ ۲۵ × ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰)

(۳۷۵/۰۰۰ = ۱۰۰ ÷ ۲۵ × ۱/۵۰۰/۰۰۰)

چنانچه می بینید: در موارد فوق اگر افزایش ۲۵٪ اجاره بها را لحاظ کنیم می بایست ۵۶ میلیون تومان رهن و ۳۷۵ هزارتومان اجاره را صاحبخانه به رهن و اجاره ملک ۶۰ متری خود در منطقه هروی بیافزاید.

۲ دیدگاه ها

  1. […] ارزان قیمت ترین خانه های تهران در سال ۱۴۰۰ به دو معنا می تواند تفسیر شود معنای اول به […]

  2. […] اصلی ترین دلیل رشد اجاره نشینی در ایران را گرانی خانه دانست به نحوی که به صورت میانگین هر متر […]

پیام بگذارید