سند زمین مشاع چیست؟

.14سپتامبر. 2021
۰ نظر
زمین مشاع

زمین مشاع به زمینی گفته می شود که بین دو یا چند نفر مشترک باشد. برای اینگونه زمین ها به جای سند شش دانگ، سند مشاع ارائه می شود. طبق سند مشاع چند فرد مالک یک زمین می باشند. به طوری که بخش مالکیت هر مالک مشخص نبوده و تنها مورد مشخص، مالک بودن شخص به طور شریکی نسبت به یک ملک است.

پس از اخذ سند زمین مشاع برای، مالکین خود تصمیم می گیرند که چگونه در ملک دخل و تصرف کنند. پس از تصمیم گیری ها، هر فردی سهم خود را از ملک مشخص کرده و درنتیجه سند مجزایی را برای زمین خود دریافت می کند.

سند زمین مشاع 

این سند برای انواع مختلف ملک ها نظیر تجاری، اداری، شخصی و همچنین کشاورزی و زراعتی وجود دارد. اصل سند زمین مشاع بر این پایه است که ملک یک مالک نداشته و تمامیت آن به اندازه یک نسبت در اختیار دو و یا بیش از دو نفر می باشد. در سند زمین مشاع، تمامی مالکین به یک اندازه حق دخل و تصرف در زمین را دارند. همچنین زمین به بخش های مختلفی تقسیم نشده و هر کسی سهمی از بخش زمین را ندارد، بلکه کل زمین به یک نسبت مال همه شرکا می باشد.

همچنین در فروش یک ملک با سند زمین مشاع لازم است تمامی شرکا و افراد سهیم در ملک حضور داشته باشند. در صورتی که اختلاف نظراتی در بین افراد شریک رخ دهد، تقسیم ملک با تصمیم دادگاه و به صورت عادلانه انجام می شود.

با اینکه سند زمین مشاع برای انواع ملک های مختلفی قابل اخذ است. اما با این همه حال، به دلایلی نظیر، مشخص نبودن قطعه هر شخص، مشکلات و سختی ها در اتفاق نظر بین شریکان در هنگام فروش قطعه و … از این سند خیلی کمتر استفاده می شود.

کاربرد اصلی سند مشاع بیشتر در زمین های زراعی به چشم می خورد. چرا که زمین های کشاورزی و زراعی در مساحت بالایی بوده و چند شریک اقدام به خرید یک زمین مشخص کرده و آن را بین خود به صورت عادلانه تقسیم کرده و اقدام به کشت انواع مختلف محصولات می کنند. سند مشاع تنها برای زمین های کشاورزی و زراعی می تواند مفید باشد.

که مساحت بزرگی داشته و اغلب بین انسان های یک خانواده و یا آشنایان اتفاق می افتد. همچنین بنابه قوانین جمهور اسلامی، اشخاصی که سند مشاع داشته باشند می توانند با ارائه مشخصات مالکین، و تقسیم بندی تفاهمی اقدام به اخذ سند های شش دانگ و جداگانه برای هر قطعه خود کنند.

چگونگی اخذ سند زمین مشاع

همانطور که پیش تر گفتیم، سند مشاع یکی از اسناد رسمی کشور بوده و برای اخذ آن، مانند هر سند ملکی دیگر اقدام می کنند. به طوری که ابتدا اسناد و مدارکی از زمین خریداری شده و کارت شناسایی تمامی مالکین را به اداره ثبت ارائه داده، و سند مشاع را برای زمین خریداری شده دریافت می کنند.

سخن پایانی

سند مشاع یکی از اسناد رسمی کشور بوده و برای زمین هایی که چندین مالک دارد، اخذ می شود. طبق این سند، اشخاص به طور برابر و به یک نسبت در زمین سهم داشته و قادر به دخل و تصرف در آن هستند.

سند های مشاع به دلیل ویژگی هایی که دارند، کمتر در زمینه های اداری، تجاری و یا مسکونی مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه بیشترین کاربرد سند مشاع در بین کشاورزان و روستاییان می باشد. که با خرید یک زمین نسبتا بزرگ قصد کشت محصول و نگهداری دام را دارند. افراد با در دست داشتن کارت شناسایی و مدارک لازم به زمین مربوطه، می توانند از طریق اداره ثبت، به اخذ سند زمین مشاع اقدام کنند. همچنین در صورت نیاز و با توجه به توافق شرکا، می توان اقدام به تعویض سند مشاع با سند های شش دانگ برای هر شخص کرد.

پیام بگذارید