توضیحات

مناسب برای سرمایه گذاری و باغچه

جزئیات

 • مساحت زمین:
  3200 متر
 • وضعیت ملک:
 • نوع کاربری:
  تجاری
 • مبلغ کل فروش:
  3/200/000/000
 • شناسه ملک:
  MN695

نمای ساختمان

 • نمای آجر