238 متر

توضیحات

سند تک برگ مشا
داخل مجتمع و از هر دو طرف سالن صنعتی ساخته شده است

جزئیات

 • مساحت زمین:
  238 متر
 • وضعیت ملک:
 • نوع کاربری:
  صنعتی
 • مبلغ کل فروش:
  2/700/000/000
 • شناسه ملک:
  se123

نمای ساختمان

 • کف بتون