توضیحات

۱۷۰۰ متر قابل تبدیل به دو یا سه قواره
سند وکالتی

جزئیات

 • ابعاد زمین:
  11*53
 • وضعیت ملک:
 • نوع کاربری:
  صنعتی
 • مبلغ کل فروش:
  1/600/000/000
 • شناسه ملک:
  MN152

نمای ساختمان

 • گچ و خاک