زمین فروشی در فیروز بهرام

توضیحات

** زمین کشاورزی
۱- مساحت ۲۵۰ متر ابعاد ۱۰*۲۵
۲- مساحت ۳۰۰ متر ابعاد ۱۰*۳۰
۳- مساحت ۵۰۰ متر ابعاد ۱۰*۵۰
۴- مساحت ۱۰۰۰ متر ابعاد ۱۰*۱۰۰
برق و آب تا زمان انشعاب به خریدار ارایه میشود
گاز سر ملک
سند مادر وکالتی که در تاریخ ۱۴۰۰/۲ میتواند برای دریافت سند اقدام کند
مشاور آقای حاج قاسمی

جزئیات

 • مساحت زمین:
  12000 متر
 • وضعیت ملک:
 • نوع کاربری:
  صنعتی
 • شناسه ملک:
  MN530

امکانات

 • آب
 • برق تک فاز
 • گاز

نمای ساختمان

 • گچ و خاک