زمین فروشی در حسین آباد

10/000 متر

توضیحات

ملک دو نبش
مناسب کشاورزی

جزئیات

 • مساحت زمین:
  10/000 متر
 • وضعیت ملک:
 • نوع کاربری:
  تجاری
 • مبلغ کل فروش:
  32/000/000/000
 • شناسه ملک:
  MN715

نمای ساختمان

 • گچ و خاک