نگاهی به روابط حقوقی مالک و مستاجر

.25اکتبر. 2021
۱ دیدگاه
روابط حقوقی مالک و مستاجر

هر آنچه درمورد روابط حقوقی مالک و مستاجر باید بدانید:

در زندگی شهری و شهرنشینی  هزینه های مربوط به خرید خانه افزایش چشم گیری داشته است. در طی چند سال گذشته با جهش قیمت ملک و مصالح ساختمانی، اکثر افراد جامعه توانایی خرید خانه و یا ساخت آن را از دست داده اند. به همین جهت روند اجاره‌نشینی را در پیش گرفته اند. با افزایش اجاره نشینی و نبود اطلاعات و آگاهی کامل از شرایط و روابط حقوقی بین اجاره دهنده و اجاره کننده مشکلات مختلفی برای طرفین پیش می‌آید.

در واقع مستاجر و صاحب خانه در مدت زمانی که عقد قرار داد انجام داده اند تکالیف  و وظایفی داشته و در مقابل آن از حقوقی هم برخوردارند. در این مقاله ما به بررسی جداگانه روابط حقوقی مالک و مستاجر پرداخته و شرح و بررسی تکالیف و وظایف هر یک را به مقاله دیگری ارجاع داده ایم.

حقوق مستاجر

حقوق مستاجر را به دو دسته تقسیم کرده ایم. دسته اول حقوق مستاجر وقتی ملکی را برای سکونت اجاره می کند و دسته دوم حقوق مستاجر وقتی ملکی را برای کسب و کار و تجارت اجاره می کند.

ملک مسکونی

در این قسمت از روابط حقوقی مالک و مستاجر به ملک مسکونی اشاره میکنیم:

 • وقتی شخصی تحت عنوان مستاجر خانه یا آپارتمانی را برای سکونت خود انتخاب می کند برای آن خانه ودیعه داده و ماهانه پولی را تحت عنوان اجاره خانه پرداخت می کند بنابراین تا مدت زمان قرارداد آن ملک حریم شخصی وی بوده و صاحب خانه به هیچ وجه نمی تواند در آن دخل و تصرفی داشته باشد.
 • مستاجر به طور قانونی حق دارد که از انباری و یا پارکینگ مشترک استفاده کند. البته این در زمانی ممکن است که در قرارداد اجاره بر خلاف آن توافق نکرده باشند.
 • در اکثر مواقع مستاجر پولی را تحت عنوان ودیعه به صاحب خانه پرداخت می کند. وی حق دارد که در هنگام تخلیه خانه پول خود را کامل و یکجا از مالک پس بگیرد.
 • اگر خانه یا آپارتمانی که اجاره شده است، دارای مشکلات کلی باشد و مستاجر در بوجود آوردن آن مشکلات نقشی نداشته باشد، می تواند از صاحب خانه بخواهد که تعمیرات لازم را انجام دهند.
 • مستاجر خود می توان خانه یا آپارتمانی را که اجاره کرده است به فرد دیگری اجاره دهد. مگر اینکه در متن قرار داد خلاف آن ذکر شده باشد. البته اکثرا در کشور ایران در قرارداد هایی که بین صاحب خانه و اجاره کننده صورت می گیرد همیشه ذکر می شود که شخص مستاجر حق ندارد خانه را به شخص دیگری اجاره دهد.

ملک تجاری

 • مغازه ای که اجاره می شود تحت مالکیت اجاره کننده بوده و صاحب ملک نمی توان اقدامی در آن ملک بکند.
 • در اکثر اجاره نامه ها، مستاجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به صاحب ملک پرداخت می کند که در صورت تخلیه مغازه و پایان قراداد، حق دارد آن مبلغ را تمام و کمال پس بگیرد.

حقوق مالک و صاحب ملک

حق های قانونی و حقوقی که در روابط حقوقی مالک و مستاجر تعیین شده اند صرفا مختص اجاره کننده نبوده و صاحب ملک نیز از حقوقی برخوردار است. این حقوق به شرح زیر می باشند.

 • اگر مستاجر بدون اجازه صاحب خانه تعمیراتی را در خانه انجام دهد، صاحب خانه می تواند پول آن را پرداخت نکند.
 • اگر مستاجر بدون اجازه صاحب خانه، تغییراتی در خانه بوجود بیاورد، باید خسارت آن را بپردازد.
 • اگر مستاجر بدون اجازه صاحب ملک، در مکانی که اجاره کرده ساخت و سازی انجام دهد یا حتی درختی بکارد، صاحب ملک حق دارد آن را از بین برده و از مستاجر خسارت دریافت کند.
 • مستاجر در مغازه ای که اجاره می کند فقط حق دارد در شغلی فعالیت کند که در قرارداد ذکر شده است.
 • صاحب خانه یا مغازه حق دارد در مدت زمان های تعیین شده کرایه خود را دریافت کند.
 • موجر می تواند در پایان مدت قراداد حکم تخلیه بدهد.

البته روابط حقوقی مالک و مستاجر محدود به این بند ها نبوده و اکثرا افراد با توجه به شرایط خود بند ها و توافق هایی را در متن هر قرارداد ذکر می کنند.

۱ دیدگاه

 1. […] ۳نکته مهم و حیاتی در زمان اجاره آپارتمان […]

پیام بگذارید