نکات طلایی در گرفتن حکم تخلیه منزل

.25نوامبر. 2021
۰ نظر
حکم تخلیه منزل

ساختار قرارداد اجاره خانه به شکلی تنظیم شده است که در آن موجر و مستأجر به عنوان طرفین قرارداد نسبت به هم دارای تعهداتی هستند. لذا زمانی که مستأجر خارج از متن قرارداد اجاره نامه عمل کند، موجر حق دارد پس از تذکر و اخطار و در صورت تداوم آن اقدام به گرفتن حکم تخلیه خانه نماید. اما این فرآیند و گرفتن حکم تخلیه منزل با چالش هایی همراه است و می تواند به روش های مختلف و به دلایل متعدد صورت گیرد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

در اصل خانه جایگاهی است که مردم به جهت نیاز به سرپناه در آن سکونت دارند که یا متعلق به خود آنهاست یا به صورت اجاره است. حال آنهایی که اقدام به اجاره خانه برای سکونت نموده اند تحت شرایطی و در صورت خروج از مفاد قرارداد، اجازه سکونت در خانه مورد اجاره را از دست می دهند و موجر می تواند با گرفتن حکم تخلیه خانه، مستأجر را از خانه مورد اجاره داده شده بیرون کند. در این صورت مستاجر فردی خواهد بود که ملک شما را اشغال کرده است و حال شما می توانید طی انجام یک سری از فرآیندهای قانونی، حکم تخلیه منزل را بگیرید.

بیشتر بدانید:روابط حقوقی مالک و مستاجر

با اینحال حکم تخلیه منزل تابع شرایط و دلایلی است که تا مهیا نباشد، موجر نمی تواند اقدام به گرفتن حکم تخلیه خانه مستأجر خود نماید. برخی از شرایط و دلایلی که موجب گرفتن حکم تخلیه منزل از سوی موجر می شود می تواند هر نوع اقدام مستأجر برخلاف مفاد قرارداد اجاره خانه اعم از مزاحمت برای ساکنین آپارتمان، استفاده نادرست از ملک مورد اجاره و وارد کردن خسارت به آن، عدم پرداخت اجاره، اجاره دادن خانه به سایرین و از این دست موارد باشد.

بعضا شرایطی نیز در قسمت توضیحات قولنامه ها ذکر می شود که سرپیچی از آنها نیز می تواند نقض قرارداد اجاره محسوب شده و منجر به گرفتن حکم تخلیه شود. در حقیقت شرایط و دلایلی که موجر را وادار به گرفتن حکم تخلیه مستأجر خود می کند، همان روش های گرفتن حکم تخلیه خانه است که برخی از متداول ترین آنها عبارتند از:

۶ علت گرفتن حکم تخلیه منزل 

_ عدم تخلیه و تحویل مورد اجاره پس از اتمام مدت اجاره

موجر طی اقدام از این روش با استناد به ماده ۱ و ۱۵ قانون ۱۳۶۲ و یا با استناد به ماده ۳ و ۱ قانون ۱۳۷۶ و البته ماده ۴۹۴ قانون مدنی می تواند حکم تخلیه خانه بگیرد مبنی بر اینکه مدت اجاره خانه منقضی شده است و مستأجر از تحویل و تخلیه خانه مورد اجاره سر باز کند.

_ عدم پرداخت اجاره یا تاخیر در پرداخت آن

در این روش موجر اذعان می دارد که مستأجر وی طبق قرارداد رسمی یا عادی اجاره از پرداخت اجاره استنکاف(رد کردن) نموده است یا اینکه پرداخت اجاره اش به تعویق افتاده است. لذا بسته به رسمی یا عادی بودن اجاره نامه اش می تواند برای گرفتن حکم تخلیه اقدام کند. در صورتی که اجاره نامه رسمی دارد از طریق دفترخانه باید اقدام به ارسال اخطاریه کند و چنانچه اجاره نامه عادی و غیر رسمی است می بایست با ارسال اظهارنامه به مستأجر خود اخطار بدهد. که در صورت جواب نگرفتن می تواند حکم تخلیه خانه را بگیرد.

_ تعدی و تفریط در خانه مورد اجاره

در این روش موجر با استناد به قانون سال ۱۳۵۶ اظهار می دارد که مستأجرش بدون اجازه اقدام به مثلا برداشتن دیوار، احداث بالکن و انباری، ایجاد پنجره، زدن چاه و نظایر این در خانه مورد اجاره نموده است. لذا این اقدام او که مصداق تعدی و تفریط است (به معنای تجاوز از حدود اختیارات خود یا زیاده روی در آن) به خانه مورد اجاره آسیب وارد کرده و از ارزش یا مقاومت و استحکام آن کاسته است. از اینرو می توان  تقاضای حکم تخلیه منزل مورد اجاره داده شده را داشت.

_ تبدیل کردن مورد اجاره به مرکز فساد

در این روش موجر با استناد به استشهادیه محلی و گواهی شاهدان و از این دست موارد اذعان می دارد که مستأجرش خانه مورد اجاره را تبدیل به جایی برای فساد کرده است.که در این صورت میتواند حکم تخلیه منزل را از دادگاه دریافت نماید.

_ انتقال به غیر مورد اجاره توسط مستأجر

طبق ماده ۱۰ قانون ۱۳۶۵ مستأجر حق ندارد مورد اجاره را بدون اذن و اجازه موجر به دیگری اجاره دهد. لذا چنانچه خلاف این صورت بگیرد موجر می تواند ورود کرده و تقاضای حکم تخلیه منزل را بگیرد.

_ امتناع مستأجر از تنظیم قولنامه رسمی اجاره

این روش در صورتی استفاده می شود که پس از انقضای مدت مورد اجاره که طی قولنامه رسمی یا عادی تنظیم شده است، مستأجر با وجود ابلاغیه دادگاه از تنظیم قرارداد اجاره نامه جدید استنکاف نموده و حاضر به اینکار نباشد. لذا بر این اساس می توان حکم به تخلیه منزل را گرفت.

و اما برای گرفتن حکم تخلیه منزل می توان از ۳ طریق سازمان ثبت اسناد و املاک، دادگاه و شورای حل اختلاف اقدام کرد. با اینحال گرفتن حکم تخلیه منزل بخصوص طی چند سال اخیر با وجود فراگیری ویروس کرونا با چالش های بیشتری همراه شده است که هم موجر و هم مستأجر را با مسائل و مشکلات بسیاری مواجه ساخته است.

پیام بگذارید